Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego