Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2017/2018"