Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

DANE OGŁOSZONEGO AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO:

  - rodzaj aktu:
  Uchwała

  - numer aktu:
  XVII/124/16

  - organ wydający
  Rada Gminy Pakosław

  - data aktu:
  2016-07-21

  - tytuł aktu:
  w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław.

MIEJSCE OGŁOSZENIA:

  - Nazwa dziennika urzędowego
  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

  - Rocznik:
  2016

  - Pozycja:
  4921

  - Data ogłoszenia:
  2 sierpnia 2016

  - jednolity identyfikator aktu
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4921