WNIOSEK O ZWROT AKCYZY ZA PALIWO

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo.
  • Faktury VAT oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 stanowiące dowód zakupu oleju  napędowego.

OPŁATY:

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • corocznie w terminie od 1 lutego do 29 lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia,
  • corocznie w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca w ramach limitu zwrotu podatku określonego na br.

Do miesiąca – od dnia wszczęcia postępowania.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia  br. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października br. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów

Pakosław ul. Kolejowa 2, pokój nr 2

Janina Biechowiak tel. 65 5478332

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Pakosław w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.