Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sowach

Część B oświadczenia majątkowego dot. adresu zamieszkania i położenia nieruchomości została usunięta w związku z art. 24i ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 906) 

Załączniki: