Wybór organizacji, które w 2015 roku realizować będą zadania publiczne.

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi” i „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pozytku publicznego w Gminie Pakosław - 15.05.2015r.

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi” i „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

Strony