Wybór organizacji, które w 2017 roku realizować będą zadania publiczne.

Wybór organizacji, która w 2017 roku realizować będzie zadanie publiczne.

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 1.02.2017

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Wybór organizacji, które w 2016 roku realizować będą zadania publiczne.

"Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami".

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 11.05.2016

„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Wybór organizacji, które w 2016 roku realizować będą zadania publiczne.

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi”

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 15.04.2016

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi” i „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

Wybór organizacji, które w 2016 roku realizować będą zadania publiczne.

"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Strony