Wybór organizacji, które w 2020 roku będą realizować zadania publiczne pn"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"