Wybór organizacji, które w 2018 roku realizować będą zadania publiczne.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej