Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2019 roku