Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi nr 5492P Osiek–Pomocno–Zaorle, na działkach o nr ew.: 214/1, 295 obręb Osiek; 14/5, 4, 94/2, 95/2, 100/2, obręb Pomocno; 91/2 obręb Zaorle.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi nr 5492P Osiek–Pomocno–Zaorle, na działkach o nr ew.: 214/1, 295 obręb Osiek; 14/5, 4, 94/2, 95/2, 100/2, obręb Pomocno; 91/2 obręb Zaorle, gmina Pakosław, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 644, obręb Osiek, gmina Pakosław, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 644, obręb Osiek, gmina Pakosław, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego „Góreczki Wielkie”, realizowanego na działce nr ew. 225, w obrębie Góreczki Wielkie, gmina Pakosław

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Góreczki Wielkie”, w tym z obszaru górniczego o powierzchni mniejszej niż 2,0 ha, bez użycia materiałów wybuchowych i o wydobyciu rocznym mniejszym niż 20.000 m3, realizowanego na działce nr ew.

Strony