Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1,0 MW Sworowo – zachód na działce o nr ew. 86/1 w miejscowości Sworowo