Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sowy, Gmina Pakosław, powiat rawicki, woj. wielkopolskie, na działce o nr ewidencyjnym 344/8, obręb ewidencyjny 0012 Sowy