Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z parterowymi stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 91 obręb Góreczki Wielkie