Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW na działkach nr 164/7, 164/8 obręb Pakosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Pakosław