Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działce nr 5 obręb Osiek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Pakosław