Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działkach nr 375, 376 obręb Sworowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Pakosław