Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 264 obręb Zaorle