Budowa budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 124,0 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewid. nr 658 i 656/1, obręb Chojno