Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakosław

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2017 rok

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pakosław

Strony