Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 71/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok