Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 68/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok