Uchwała Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017 - 2020

Załączniki: