Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017