Uchwała Nr XXXII/261/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

Załączniki: